Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Priorytet dla Polski - Zwiększenie wydajności wykorzystania zasobów oraz zmiana podejścia do zasobów polegająca na odejściu od ich linearnego zagospodarowania, a także zmiana wzorców konsumpcyjnych (rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym)

Wskaźnik 12.1.b - Krajowa Konsumpcja Materialna (DMC) na 1 mieszkańca

Jednostka prezentacji: tony
Źródło danych: Eurostat