Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Budowa zrównoważonego, dostępnego dla każdego, bezpiecznego i przystępnego cenowo systemu transportowego, zwłaszcza poprzez rozwój i priorytetyzację transportu publicznego

Wskaźnik 11.4.c - Liczba przewozów pasażerskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Ministerstwo Infrastruktury