Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Budowa zrównoważonego, dostępnego dla każdego, bezpiecznego i przystępnego cenowo systemu transportowego, zwłaszcza poprzez rozwój i priorytetyzację transportu publicznego

Wskaźnik 11.4.b - Liczba pieszych i rowerzystów zabitych lub ciężko rannych w wypadkach na terenie zabudowanym w przeliczeniu na 100 tys. ludności

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Komenda Główna Policji