Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Budowa zrównoważonego, dostępnego dla każdego, bezpiecznego i przystępnego cenowo systemu transportowego, zwłaszcza poprzez rozwój i priorytetyzację transportu publicznego

Wskaźnik 11.4.a - Długość linii komunikacji miejskiej na 1 tys. mieszkańców

Jednostka prezentacji: kilometry
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny