Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Wsparcie sprawiedliwego oraz zrównoważonego terytorialnie wzrostu gospodarczego poprzez dążenie do utrzymania policentrycznej i hierarchicznej struktury osadniczej kraju oraz tworzenie bardziej efektywnych powiązań sieciowych między miastami

Wskaźnik 11.3.c - Rozpiętość Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych

Jednostka prezentacji: [-]
Źródło danych: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej