Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Wsparcie sprawiedliwego oraz zrównoważonego terytorialnie wzrostu gospodarczego poprzez dążenie do utrzymania policentrycznej i hierarchicznej struktury osadniczej kraju oraz tworzenie bardziej efektywnych powiązań sieciowych między miastami

Wskaźnik 11.3.b - Relacja długości linii komunikacji miejskiej na wsi do długości linii komunikacji miejskiej w miastach

Jednostka prezentacji: Procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny