Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Priorytet dla Polski - Wsparcie miast w radzeniu sobie z nagłymi zmianami, kryzysami, zarówno społeczno-gospodarczymi, jak i natury środowiskowej oraz zagwarantowanie mieszkańcom bezpieczeństwa i wysokiej jakości życia

Wskaźnik 11.2.e - Udział powierzchni obszarów zdegradowanych w powierzchni ogółem gmin miejskich

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny