Cel 10 - Mniej nierówności

Priorytet dla Polski - Zmniejszenie nierówności dochodowych

Wskaźnik 10.3.a - Współczynnik Giniego - wskaźnik rozkładu dochodów

.
Jednostka prezentacji: punkty
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny