Cel 10 - Mniej nierówności

Priorytet dla Polski - Niwelowanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, zapobieganie tworzeniu się nowych dysproporcji rozwojowych

Wskaźnik 10.1.b - Relacja przeciętnych rocznych dochodów do dyspozycji netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym na wsi do miasta

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny