Cel 10 - Mniej nierówności

Priorytet dla Polski - Niwelowanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, zapobieganie tworzeniu się nowych dysproporcji rozwojowych

Wskaźnik 10.1.a - Zróżnicowanie wartości dodanej brutto na 1 pracującego na poziomie regionów (NUTS 2)

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny