Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Priorytet dla Polski - Poprawa dostępności do usług społecznych (np. wsparcie dla rodzin z dziećmi, opieka nad dziećmi, nad starszymi osobami) i zdrowotnych

Wskaźnik 1.2.a - Wskaźnik dostępności miejsc opieki dla dzieci w wieku 1-2 lata

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej