Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Priorytet dla Polski - Wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych, który powinien przełożyć się na spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym

Wskaźnik 1.1.b - Realny dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca (2008=100)

Jednostka prezentacji: 2008=100
Źródło danych: Eurostat