Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Priorytet dla Polski - Umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin

Wskaźnik 1.1.b - Liczba uczestników w centrach integracji społecznej, zakładach aktywności zawodowej i warsztatach terapii zajęciowej na 100 tys. ludności

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny