Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Priorytet dla Polski - Wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych, który powinien przełożyć się na spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym

Wskaźnik 1.1.a - Stopa ubóstwa relatywnego

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny