Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wskaźnik 9.c.1 - Odsetek ludności objętej siecią telefonii komórkowej według technologii

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Urząd Komunikacji Elektronicznej