Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wskaźnik 9.b.1 - Udział wartości dodanej przemysłu technologii średniozaawansowanych i wysokich w wartości dodanej ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny