Cel 9 - Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura

Wskaźnik 9.a.1 - Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz infrastruktury

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych