Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wskaźnik 9.5.1 - Nakłady krajowe brutto na działalność B+R w relacji do PKB

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny