Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wskaźnik 9.4.1 - Emisja CO 2 na jednostkę wartości dodanej

Jednostka prezentacji: kg CO2 / 2010 USD PPP
Źródło danych: Międzynarodowa Agencja Energetyczna