Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wskaźnik 9.3.2 - Odsetek podmiotów korzystających z kredytów bankowych w podziale na długo- i krótkoterminowe

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Narodowy Bank Polski / Główny Urząd Statystyczny