Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Wskaźnik 9.3.1 - Udział procentowy drobnego przemysłu w wartości dodanej przemysłu ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny