Cel 9 - Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura

Wskaźnik 9.2.2 - Pracujący w przetwórstwie przemysłowym jako odsetek pracujących ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny