Cel 9 - Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura

Wskaźnik 9.2.1 - Wartość dodana brutto sekcji PKD 2007 przetwórstwo przemysłowe jako procent PKB

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny