Cel 9 - Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura

Wskaźnik 9.1.1 - Odsetek ludności wiejskiej zamieszkałej w promieniu 2 km od dostępnej przez cały rok drogi

W przyszłości pojawi się tu tabela