Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.b.1 - Występowanie opracowanej i zoperacjonalizowanej strategii zatrudnienia ludzi młodych jako strategii samodzielnej lub części krajowej strategii zatrudnienia

W przyszłości pojawi się tu tabela