Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.a.1 - Zobowiązania w ramach Pomocy na rzecz Rozwoju Handlu (Aid for Trade)

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych