Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.9.2 - Udział miejsc pracy w zrównoważonym przemyśle turystycznym w ogólnej liczbie miejsc pracy w przemyśle turystycznym

W przyszłości pojawi się tu tabela