Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.9.1 - Udział procentowy turystyki w PKB

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny