Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.8.1 - Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości)

.
Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny