Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.7.1 - Procent oraz liczba dzieci w wieku 5-17 lat wykonujących pracę dzieci, według płci i wieku

W przyszłości pojawi się tu tabela