Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.5.2 - Stopa bezrobocia (wg BAEL)

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny