Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.5.1 - Przeciętna wysokość stawki godzinowej dla zatrudnionych kobiet i mężczyzn według zawodu oraz wieku

.
Jednostka prezentacji: PLN
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny