Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.4.2 - Krajowa Konsumpcja Materialna (DMC)

.
Jednostka prezentacji: tony
Źródło danych: Eurostat