Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.4.1 - Produktywność zasobów

Jednostka prezentacji: euro na kilogram [euro/kg]
Źródło danych: Eurostat