Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.3.1 - Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną w % ogółu pracujących (wg BAEL)

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny