Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.10.2 - Odsetek osób dorosłych (w wieku 15 lat i więcej) z kontem w banku lub innej instytucji finansowej

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Narodowy Bank Polski