Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.10.1 - Liczba oddziałów banków komercyjnych oraz bankomatów na 100 tys. osób dorosłych

Jednostka prezentacji: oddziały/100 tys. osób dorosłych
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Krajowa Kasa SKOK (do 2017)