Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wskaźnik 8.1.1 - Wzrost realny produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny