Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Wskaźnik 7.b.1 - Inwestycje w wydajność energetyczną jako procent PKB oraz ilość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transferach finansowych na rzecz infrastruktury i technologii dla usług zrównoważonego rozwoju

W przyszłości pojawi się tu tabela