Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Wskaźnik 7.a.1 - Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych