Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Wskaźnik 7.2.1 - Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny