Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Wskaźnik 7.1.2 - Odsetek ludności wykorzystującej podstawowo czyste paliwa i technologie

W przyszłości pojawi się tu tabela