Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Wskaźnik 7.1.1 - Odsetek ludności z dostępem do elektryczności

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny