Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.b.1 - Odsetek jednostek samorządu terytorialnego z ustalonymi i wdrożonymi zasadami i procedurami dotyczącymi udziału społeczności lokalnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi i infrastrukturze sanitarnej

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny