Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.a.1 - Wielkość oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) dotyczącej urządzeń wodnych i sanitarnych, będącej częścią skoordynowanego planu wydatków rządowych

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych