Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.6.1 - Zmiany zasięgu/obszaru ekosystemów zależnych od wody

Jednostka prezentacji: hektary [ha]
Źródło danych: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska