Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.5.2 - Odsetek obszaru dorzecza transgranicznego objętego porozumieniem dotyczącym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej