Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.5.1 - Stopień implementacji (wdrożenia) zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (0-100)

W przyszłości pojawi się tu tabela