Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.4.2 - Poziom stresu wodnego (niedoboru wody): pobór wody w stosunku do zasobów wód

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: OECD