Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.4.1 - Zmiany w czasie w wykorzystaniu zasobów wodnych

Jednostka prezentacji: euro na metr sześcienny [EUR/m3]
Źródło danych: EUROSTAT