Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.3.1 - Odsetek oczyszczanych ścieków przemysłowych i komunalnych w stosunku do ścieków wytworzonych(Ilość ścieków wymagających oczyszczenia oczyszczonych w stosunku do ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi)

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny