Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.3.1 - Odsetek oczyszczanych ścieków przemysłowych i komunalnych w stosunku do ścieków wytworzonych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny